Ulrika Andersson

Skattereduktion för grön teknik 2023

Lagändringen i 7 § lagen (2020:1066) ska träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.