Ulrika Andersson

GoodWe

GoodWe har upplevt vissa anslutningsproblem med deras WiFi-LAN-dongel och växelriktare.

Vi vill informera dig om att GoodWe nu har skapat en ny mjukvaruversion för att åtgärda problemet. För att säkerställa kompatibilitet mellan GoodWes Wifi-LAN-moduler och hybridväxelriktare krävs följande firmwareversioner av växelriktarna:

• ET/BT/EH/BH-serien: ARM V25 (eller högre)

• ES/EM/SBP-serien: ARM V19 (eller högre)Dessa firmwareversioner kommer implementeras i nyproduktion av växelriktarna i mitten av april 2023. Alla växelriktare som producerats tidigare kräver en firmwareuppdatering för att säkerställa kompatibilitet med Wifi-LAN-modulen.

Vid konvertering av en av de ovan nämnda växelriktarserierna från Wifi-modulen till Wifi-LAN-modulen måste växelriktaren först driftsättas med Wifi-modulen eller med Bluetooth-modulen (endast ET- och ES-serierna) så att en uppdatering är möjlig. Först efter det är det möjligt att konvertera till Wifi-LAN-modulen.


Installatörer kan utföra firmwareuppdateringar lokalt med hjälp av SolarGo-appen och Bluetooth-modulen (endast ET- och ES-serien). Båda nya firmwareversionerna förväntas vara tillgängliga i SolarGo-appen i mitten av april.

Firmware-uppdateringar kan även utföras på distans av GoodWe´s support när växelriktare är online. Dessa uppdateringar är redan möjliga nu och kan utlösas före idrifttagningsdatumet så att omriktarna uppdateras så snart de går online. 

Vänligen skicka växelriktarnas serienummer till din lokala GoodWe eftermarknadsservice ca. 3 arbetsdagar före driftsättning.>> Ladda hem informationen som pdf här!