Ulrika Andersson

Info om lagändring gällande Mikroproducent

Info för dig som kanske har missat det nyaste inom solcellsbranschen

Mikroproducent och föranmälan 

Det genomfördes några efterlängtade ändringar! 

Nu gäller det! Fritt fram att maxa villataket med solpaneler! 

Definitionen av mikroproducent ändras, vilket innebär att villaägare kan sälja mer el än de köper per år utan att behöva betala en avgift till nätägare . 


Följande gäller för att solcellsägare ska slippa betala avgift för att mata in el till elnätet: 

- Elabonnemanget ska vara max 63 Ampere 

- Inmatad effekt av solpaneler till elnätet ska vara max 43,5 kW 

( ca. 108 st. 400W paneler) 

Och sen äntligen, efter lång väntan! 

Efter att de flesta nätägarna” (som tex. Vattenfall, EON, Jämtkraft, Ellevio) har gjort så lite som möjligt de senaste 20 åren, finns det nu nya krav på rutiner hos nätägare! 

Elnätsägare ska ha, enligt den nya lagen, standardiserade rutiner för anslutning av elproduktionsanläggningar och batterilager ska inkluderas i dessa. Rutinerna ska också säkerställa en snabb och enkel anslutning. 


Vad betyder detta? 

”Nej” från nätägaren måste meddelas inom en månad efter föranmälan. 

Det är nytt att nätföretag endast får neka anslutning av små produktionsanläggningar på max 43,5 kW, om de meddelar nekandet inom en månad/4 veckor från föranmälan. Detta berör framförallt dom kunder som vill utöka sin Säkringsstorlek, skaffa en produktionssäkring/servissäkring eller har en Säkringsstorlek högre än 63 A. 

För mikroproducenter som vill ansluta en anläggning inom befintlig Säkringsstorlek har nätägaren även fortsättningsvis ”skyldighet” att ansluta produktionsanläggningen. Du som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen till elnätet. Som anläggningsägare, med en huvudsäkring på som max. 100 A, har du rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el.


>>Ladda hem och spara som pdf!