Transportvillkor

Viktig information om våra transporter, lastning och lossning, tilläggstjänster och eventuella reklamationer


>>
Ladda ner Solelgrossistens Transportvillkor här! <<


1. Villkor

Alla uppdrag utförs av DB Schenker med Kristianstad som huvudterminal, med hänvisning till DB Schenkers gällande villkor vid transportens utförande. DB Schenkers villkor

1.1 Fraktpris

Solelgrossisten debiterar fraktpris enligt överenskommit avtal med DB Schenker, pris alltid inklusive drivmedelstillägg & trängselavgifter. 

Tilläggsavgifter debiteras utöver om kunden önskar använda någon av dessa. Se tilläggstjänster separat på sidan 5.


2. Bokning & Adress

All information nödvändig för att kunna leverera godset till mottagaren skall finnas med i ordern vid orderläggning. Namn, gatuadress, postnummer, ort, land, mobilnummer och namn till ansvarig mottagare. Likaså övriga uppgifter, som t ex öppettider.


3. Leverans

Kunden ansvarar för att lossningsmöjlighet finns hos mottagaren. Önskas hjälp med lossning i form av t ex kranbil skall detta anges vid orderläggning.

Den som mottar godset måste vara över 18 år samt vara anträffbar under normal arbetstid 07.00-17.00, om inget annat avtalats.

3.1 Checklista vid mottagning av gods

  • Räkna antalet pall & paket och stäm av mot fraktsedeln så antalet stämmer. 
  • Se över och gå igenom pallarna så godset är utan emballageskada eller verklig skada. 

3A. Om pallantal inte stämmer eller godset är eller kan vara skadat, gör en notering på fraktsedeln vad som är fel och skriv under. Exempel på noteringar vid avvikelse: 

- ”Saknas 1 av 2 pallar” 

- ”Gods skadat” 

3B. Om pallantal stämmer och gods/emballage är fritt från skada, skriv under fraktsedeln.

3.2 Lossning med bakgavellift

Maximal-vikt 1000 kg per unikt kolli.

Maximal-dimensioner 2,4 m x 1,1 m x 2,2 m (LxBxH) per unikt kolli.

Marksystem och paneler är EJ möjligt att leverera med bakgavellift. Vänligen beställ kranbil om du saknar lossningsmöjlighet.

3.3 Bomkörning

En så kallad bomkörning till följd av att kund ej avbeställt redan bokad sändning inom skälig tid debiteras kund för bomkörningen. Skälig tid avser INNAN godset redan är på väg eller att åkeriets lastbil är på väg/redan på plats i vårt distributionscenter i Tomelilla.

3.4 Återtag

Om leverans ej kan ske beroende på att mottagaren ej varit tillgänglig återtas godset till närmsta terminal. Debitering sker enligt transportörens villkor. 

3.5 Outlöst gods

I det fall sändningen ej tas emot vid leveranstillfället samt mottagaren ej kan nås av åkeriet, ställs godset på närmsta terminal. Sändningen står kvar i högst 14 kalenderdagar, därefter returneras det till vårt distributionscenter i Tomelilla.

Kund debiteras lagerhyra samt frakt.


4. Reklamation VID TRANSPORT

4.1 Mottagning av gods

Mottagaren är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet utföra följande;

- Kontrollera emballage och gods

- Räkna antal kollin i jämförelse med fraktdokument

- Kvittera att godset är mottaget på fraktdokument

4.2 Saknas eller skadat?

Är något skadat eller saknas i sändningen är det viktigt att göra följande:

- Be chauffören skriva anmärkningen samt signera det avvikande på fraktsedeln innan du kvitterar leveransen, i annat fall godkänner du det befintliga skicket och antal av sändningen. Ta kopia eller behåll ett exemplar av handlingen.

- Ta bilder på sändningen och eventuella skador.

- Anmäl avvikelsen omgående till DBSchenker

- Kontakta Solelgrossistens Order & Kundtjänst 

Obs! Dolda fel måste anmälas senast sju (7) dagar efter leverans.


5. Tilläggstjänster

Vi erbjuder följande tillval:

1. Kranbilsleverans: +3500:-/sändning

2. Lossning med bakgavellift: +1260:-/sändning


>> Ladda ner Solelgrossistens Transportvillkor här! <<JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.