Ulrika Andersson

30 år med Fronius Solar Energy - Birthday Tour i Sverige!

Roadshow med Fronius under September!

30 år av sann hållbarhet - Fronius kommer till delar av Sverige för att visa upp sina produkter och lösningar, dessutom kommer de hålla seminarier för dig som installatör. 

Lär känna deras senaste produkter: Fronius Tauro, Fronius GEN24 Plus och Fronius Wattpilot.

Upplev lösningarna live - de visar hur du installerar och driftsätter produkterna och berättar mer om den enkla serviceprocessen. Under kaffe- och snackpauserna finns det tillräckligt med tid för frågor, personliga samtal och nätverkande.

Registrera dig för det tillfälle som passar dig bäst!

Stockholm - 26:e September
Anmäl dig här!

Jönköping - 28:e September
Anmäl dig här!

Malmö - 30:e September
Anmäl dig här!