Maria

M.a.a. Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud för vissa växelriktare.

Elsäkerhetsverket har den 3 november i år beslutat om försäljningsförbud för bland annat växelriktare Goodwe GW08k-ET och Growatt 8000TL3-S. Grunden till detta är att myndigheten anser att den dokumentation som föreligger för de aktuella produkterna på vissa punkter inte motsvarar myndighetens krav.