Maria

M.a.a. Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud för vissa växelriktare.

Elsäkerhetsverket har den 3 november i år beslutat om försäljningsförbud för bland annat växelriktare Goodwe GW08k-ET och Growatt 8000TL3-S. Grunden till detta är att myndigheten anser att den dokumentation som föreligger för de aktuella produkterna på vissa punkter inte motsvarar myndighetens krav.

Vi har tillskrivit de aktuella tillverkarna och bett om den kompletterande dokumentation som begärs. Ärendet har högsta prioritet hos tillverkarna och det är vår förvissning att den kommer vara framtagen inom kort. Solelgrossisten har en löpande dialog med Elsäkerhetsverket och dokumentationen kommer att granskas snarast möjligt när den är registrerad.

Till dess är produkterna borttagna ur vårt sortiment.

Vid frågor, kontakta vår försäljnings - och marknadschef Mikael Wanland.