Admin

868 nya delägare investerar 10 miljoner i Solelgrossisten i Simrishamn

Solelgrossisten i Simrishamn avslutade i fredags den emission vi genomfört tillsammans med crowdfundingföretaget Pepins. Emissionen blev fulltecknad och totalt satsade 868 nya delägare 10,1 miljoner kronor i vårt företag. – Nu står vi rustade för att hantera den enorma tillväxten för solenergi som Sverige står inför, säger VD Karl Kylén.

Solelgrossisten startades 2015 som en traditionell solenergiinstallatör med fokus på Österlen.

En verksamhet där vi var med och tog Simrishamn första plats på solelstoppen i landet. Här är den installerade kapaciteten 113 watt per person, vilket är fem gånger mer än rikssnittet på 22,7 watt.

Efterhand insåg vi att den nationella marknaden saknade en inhemsk leverantör som kunde hjälpa andra installatörer både med produkter och support, och ändrade inriktning. Idag är företaget en renodlad grossist som enbart säljer till återförsäljare och installatörer.

Sedan dess har vi vuxit från en omsättning på 9,5 miljoner första året till drygt 50 miljoner i det bokslut som vi just nu arbetar med (31/12, 2018).

– Solel i Sverige har på bara fyra år gått till att bli en mogen marknad där så gott som alla som bygger nytt har solenergi i tankarna, säger Niklas Knöppel som är teknisk chef hos oss och som grundade bolaget tillsammans med Mikael Johansson.

– Solel är nu det billigaste sättet att producera el i världen, och marknaden i Sverige mer än dubbleras varje år.

– Vårt mål är att vara den leverantör som installatörerna vänder sig till för att kunna få rätt råd och rätt tekniska lösningar för alla olika projekt.


868 nya delägare

Den snabba tillväxten gjorde att vi  behövde nytt kapital, och en en emission gjordes tillsammans med crowdfundingföretaget Pepins som ägs av investmentbolaget Spiltan. Pepins idé är att göra det möjligt för enskilda personer och företag att investera i onoterade bolag med belopp från 500 kronor. På cirka 3 månader fick vi in 868 investerare och fulltecknade emissionen på 10,1 miljoner kronor. Pengar som bland annat ska investeras i att skapa en starkare organisation och en satsning på marknadsföring.

Tack vare investerarna kan vi nu satsa ytterligare med bland annat nyrekryteringar och målet är att växa snabbare än marknaden. Men det finns ytterligare dimensioner i verksamheten menar Karl Kylén.

– Det är klart att det är en häftig känsla att vara en del av den gigantiska omställning till förnybar energi som just nu pågår.

– Men det finns en dimension till i det här arbetet. Det är en häftig känsla att veta att för varje anläggning av villastorlek som vi levererar så minskar vi CO2 utsläppen med ca 1,5 ton per år under varje år som anläggningen är i drift. Det blir enorma mängder!