Admin

Solenergi på reningsverk i Skåne

När VA Syd byggde ett helt nytt kontor på Ellinge Avloppsreningsverk utanför Eslöv var det självklart att anläggningen skulle förses med solpaneler. Mer exakt 334 stycken. Climat80 utförde uppdraget med utrustning från Solelgrossisten. Martin Fröborg som är energiingenjör och arbetar med energifrågor på Climat80 ansvarade för uppdraget.

VA Syd ansvarar för vatten och avlopp i de skånska kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. När reningsverket Ellinge utanför Eslöv skulle få en ny kontorsbyggnad på ca 600 kvm var det en del i upphandlingen att den skulle förses med solel

Byggherren NCC gav uppdraget åt Climat80 som även tog hand om ventilation, el, VS, kyla styr- och reglerautomation, samt hela energifrågan. Med 400 anställda är Climat80 en av de ledande aktörerna på inom området i Skåne. Martin Fröborg är energiingenjör och hanterar energifrågor på bolaget.

”Jag har jobbat med solel i tre år och vårt nära samarbete med Solelgrossisten har varit och är mycket betydelsefullt för oss. Men är verkligen en både duktig och pålitlig leverantör som alltid ställer upp.”

Martin Fröberg gjorde själv montageritningen i Novotegras program och det var den ritningen som montörerna hade med sig på taket. Innan arbetet påbörjades hade han också gjort en omsorgsfull planering av strängdragning, kopplingar och annat.

”Vi satte upp 334 Jinko 325-watts paneler på Novotegra montagesystem. Totalt 108,5 kW som går genom två Huawei 50 kW växelriktare.”

 ”Vi var ett team på tre personer som fick upp allt på under två veckor. I och med att det är offentlig sektor så är det mycket stränga krav på dokumentation. En av montörerna jobbade i stort sett uteslutande med det under arbetet.


 Martin började arbeta med solel för ungefär tre år sedan när han började på Climat80.

"Vi jobbar mycket med helhetstänk för våra kunder. Om vi förvaltar en fastighet så ingår energifrågor och då är det ofta vi som ger förslag till en kund att det kan vara dags att installera solel."

 ”Under den här tiden har vi jobbat mycket med Solelgrossisten på många av våra uppdrag. Micke och Niklas har lärt mig i stort sett allt jag kan om solpaneler.”

 För Martin är det supporten som är helt avgörande.

”Våra kunder kan ha mycket specifika krav. De vill ha ut en viss information - hur löser vi det med de här förutsättningarna. Kan man kombinera system A med system B - och i så fall hur? Det handlar om information som i teorin går att söka fram, men på Solelgrossisten vet man direkt vad det handlar om.”

Martin berättar att solel bara växer för Climat80 och då blir det ännu viktigare med en partner som verkligen finns där när det behövs.

”Våra kunder litar på att de kan ringa oss vad det än gäller - då måste vi ha samma relation till våra leverantörer, avslutar Martin Fröberg.”