Admin

Grönt avdrag klubbat – 2021 börjar med solsken!

2021 börjar med solsken – införandet av det Gröna Avdraget är beslutat av riksdagen och det börjar gälla redan vid nyår! 15 % skattereduktion för solelsinstallationer och 50% för energilager och laddboxar.

Det Gröna Avdraget* är det som tidigare bland annat kallats ”SolROT” och det ersätter det tidigare systemet med bidrag och ansökningar.

Hanteringen blir av samma typ som med ROT/RUT - det vill säga att avdraget sker direkt på faktura till kund och det avdragna beloppet betalas direkt från staten till installatören. Vår bedömning är att detta är exakt den enkelhet som vi alla eftersträvat och som kan ge tillbaks förtroendet för att alla faktiskt får det stöd de kalkylerat med.

Avdraget blir på 15 % för solelsinstallation och 50% för energilager och laddpunkter för elbil. Taket sätts på 50.000 kronor i totalt avdrag per person och år och är kopplat till person och inte fastighet vad vi kunnat utröna. Det Gröna avdraget gäller vid sidan av ROT/RUT men du kan inte använda båda avdragen till samma projekt.

Dags att börja planera för den som vill ha sina solpaneler uppe när aprilsolen börjar lysa!

*Det formella namnet är "lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik." och den ingick i "Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1" som antogs den 25/11.