Maria

Uppdaterad information gällande leveranser

En uppdatering av marknadsläget.

Inkommande leveranser är fortfarande ett problem för hela solenergibranschen – hamnar som går på en tredjedel av sin kapacitet, helt stängda hamnar och pandemin som fortsätter att hålla grepp om industrin. Bristen på råvaror och komponenter samt fraktproblem gör att vi måste vara beredda på prisökningar. 

Vår inköps- och lageravdelning arbetar för högtryck för att kunna skicka ut din beställning, så att du kan göra ditt arbete.  Vi på Solelgrossisten är medvetna om vilka konsekvenser det innebär för dig att inte kunna få klara leveransbesked, vilket vi verkligen beklagar. Så fort vi har besked från våra leverantörer meddelar vi dig.  

 Till dess är det bra att tänka på: 

– Ditt förväntade leveransdatum hittar du i din orderbekräftelse 

– Det är viktigare än någonsin att ha framförhållning och beställa i god tid 

Vi lovar att göra allt vi kan för att du ska kunna fortsätta göra det du är bäst på; bygga solelsanläggningar!