Admin

Månadens installation: 240 kW på tälttak i Stockholm

T-Lab har installerat 972 Jinko-paneler på ett tälttak i Norra Djurgårdsstaden. Totalt 240 kW ska hjälpa Stockholm att minska miljöbelastningen från hanteringen av jordmassor i exploateringen av området med ca 118 ton Co2/år.


Norra Djurgårdsstaden är ett enormt exploateringsområde i Stockholms stad där man räknar med att behöva hantera tre miljoner ton jordmassor. För att hantera dessa på ett miljösmart sätt har man byggt ett gigantiskt tält på ca 2800 kvadratmeter där massorna hanteras och sorteras och lastas vidare på båt.

Maskinerna som sköter processerna är eldrivna och elen kommer kommer från solpaneler som monterats på tältets tak av T-Lab i Danderyd. All utrustning kommer från oss på Solelgrossisten.


Totalt är det 972 Jinko HC-paneler på 265 respektive 285 watt.

Växelriktarna är 4 st Huawei 60-KTL-MO.

Har du tips om spännande installationer som du tycker att vi ska skriva om? Maila gärna dina förslag till Mikael Johansson.