Admin

Månadens installation: 91 kW på taket och 57 kW i batterier i Norrby Skola

Månadens installation är en spännande lösning från Norrby Skola i Örebro. Här har NEPAB skapat en lösning med 319 paneler (91 kW), 58 kW batterier och Ferroamp Energy Hub. Ett system som sparar ännu mer pengar då abonnemangskostnaden kan hållas nere eftersom effekttopparna kapas.

Norrby Skola i Örebro kombinerar Ferroamps EnergyHub-teknologi med 319 solpaneler från Jinko. Panelerna är så kallade half-cut på 285 watt och anläggningen är på totalt 91 kW. 


Bakom kulisserna finns fyra EnergyHub rackar. Två vardera på 28 respektive 21 kW. Dessa är kopplade via 15 SSO’er (Solsträngsoptimerare). Energin från solen kan lagras i två massiva Nilar energilager på vardera 28,8 kwH som tillsammans kan ge 57 kW energi när det behövs - utan att systemet behöver ”be om den” från nätet. Det gör alltså att systemet kan utnyttja 57 kW mer än vad det finns effekttak för om batterierna används samtidigt som el från nätet. Ännu mer om solpanelerna samtidigt ger full leverans.


Ferroamps EnergyHubs ”samlar” dessutom all tillgänglig energi från solpaneler, nätet och batterierna och ”fördelar” den på installationens tre faser. Upp till 20 ampere kan flyttas från en fas till en annan. Även detta bidrar till att risken att slå i effekttaket på en fas minskar.

En annan fördel är att det går att ”sälja” eller ”hyra ut” sin egen maximala kapacitet till andra på nätet när den inte används. Extra intressant idag när nätets totala kapacitet är maximerad på många håll. Du kan läsa mer om tekniken på ”Niklas Tekniksnack”. Har du ett projekt med tydliga effekttoppar är detta en mycket spännande teknik.

Norrby Skola ägs av det kommunala fastighetsbolaget Futurum Fastigheter. Entreprenör var Elprofilen i Örebro AB och solelsinstallationen utfördes av Nepab - Nordic Energy Partner AB i Örebro.

Data