Wanland

Nya regler för solel – börjar gälla idag

Den 1 juli är det dags för ett antal efterlängtade ändringar i ellagen. Nu blir det mindre byråkrati och mer klara puckar. Och framför allt blir det lönsammare med större anläggningar – något som både gynnar samhället, kunderna och branschen. – Detta har vi väntat på länge, säger Solelgrossistens VD och grundare Niklas Knöppel.

Här är en sammanfattning av de delar av reglerna som påverkar solelsbranschen:

1. Krav på rutiner hos elnätsföretagen

Nätbolagen måste nu även ha standardiserade rutiner för anslutning av energilager. Det blir enklare att installera batterier med andra ord.  


2. Mikroproducent upp till 63A/43,5 kW

Från och med nu kan en mikroproducent sälja mer än denna köper utan att betala avgift till nätbolaget. Förutsatt att Elabonnemanget är på max 63A och den inmatade effekten max 43,5 kW. Anläggningen kan också ha olika säkringsstorlekar för in- och utmatning av el (produktionssäkring). Kunden behöver alltså inte höja sin säkring på abonnemanget för att kunna mata ut mer solel på nätet. Nätägaren har rätt att ta ut en engångskostnad för att sätta upp en dedikerad produktionssäkring – men får inte ta ut en återkommande avgift.

 

3. Nej från nätägaren måste komma inom en månad

Nätföretag får bara säga nej till anläggninga på max 43,5 kW, om de meddelar nekandet inom en månad från föranmälan. Det gäller de som vill utöka sin säkringsstorlek, skaffa en produktionssäkring eller har en säkringsstorlek högre än 63 A.  För den som vill koppla på solel inom befintlig säkringsstorlek nätägaren även fortsättningsvis skyldighet att ansluta produktionsanläggningen.

 

Läs mer hos Svensk Solenergi https://svensksolenergi.se/and...