Admin

Planera vårens installationer redan nu

Just nu är det lite lugnt för många i solelsbranschen. Men – det är lugnet före stormen. Efter nyår lär det bli fullt upp när det nya bidraget – ”Solroten” – på 15% införs. Det kan resultera både i brist på komponenter och kö hos nätägarna. Se till att dina kunder kan ha sina nya anläggningar i drift när vårsolen börjar ge effekt. Planera, projektera och beställ redan nu - för installation i januari.

Det nya bidraget ”Solroten” som [av allt att döma] införs den 1 januari, är välkommet i branschen. Även om det med 15% är lite lägre än de tidigare 20% så är det säkert. Inga mer funderingar på om din kund kom in med ansökan i tid, eller om pengarna tog slut. För batterilager och laddboxar är det fortsatt 50% som kommer att gälla. Dock är det gemensamma taket 50.000 kr.

Detta innebär också att vi kan räkna med en kraftig anstormning av beställningar direkt efter nyår och det i sin tur kan ge flaskhalsar. Dels när det gäller att få fram utrustning, men i synnerhet när det gäller att nätägarna ska hinna med att byta elmätare och godkänna installationen.

Redan nu är kötiden 3-4 månader på många håll. Det betyder att de kunder som får upp sin installation under våren kan missa hela sommarens produktion om det vill sig illa.

Som installatör är det viktigt att du får kunderna att förstå hur mycket tid de olika delarna tar; att det kan ta lång tid från beställning till att anläggningen är i drift. Om de beslutar sig nu kan de vara igång kort efter årsskiftet - OCH få hela bidraget!

Bra priser på paneler

Just nu är det bra pris på solpaneler. Dels lokalt i Sverige på grund av ”bidragsglappet”, men också globalt då många stora projekt skjutits på framtiden på grund av hårda Covid-restriktioner i många länder. När vaccineringen kommer igång kommer många länder att kick-starta sina ekonomier och investeringar i grön teknik står då högst på listan hos de flesta. Det gör att vi bedömer att det kan bli panelbrist på samma sätt som under våren 2019. Därmed också sannolikt ökande priser.

Ett annat tänkbart problem är brist på elmätare hos nätägarna.

Satsa på företag

2021 är bidraget för företag som vill investera i solel 260 miljoner kronor och det bidraget är intecknat sedan länge. Det betyder att det just nu inte finns något stöd alls för företag. Dock är kalkylerna för lite större anläggningar så bra att det inte bör finnas någon tvekan om att göra investeringen - om bara balansräkningen är vettig.

Här har du alla möjligheter att sälja nu för att kunna utnyttja sommarens sol. Inte minst om de samtidigt köper elbilar eller laddhybrider.

Hör av dig till oss om du vill diskutera kommande projekt och se vad vi kan ordna fram för lösningar för snabba leveranser. Vi har kanske landets bredaste utbud av både solpaneler, växelriktare och montageutrustning.