Ulrika Andersson

Skattereduktion för grön teknik 2023

Lagändringen i 7 § lagen (2020:1066) ska träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Stöd för solceller, batterier och laddboxar 

Du kan du få skattereduktion för arbetskostnad och material om du ska installera grön teknik. Skattereduktionen för grön teknik fungerar likt ROT- och RUT-avdraget och dras direkt på fakturan. På så sätt blir processen enklare för den sökande som inte längre behöver ligga ute med pengar och söka bidrag i efterhand. 

Aktuella avdrag är: 

- 20 % av arbets- och materialkostnaden för nätanslutet solcellssystem 

- 50 % av arbets- och materialkostnaden för batterier & egenproducerad elenergi 

- 50 % av arbets- och materialkostnaden för laddbox till elbil. 

Avdraget gäller för arbets- och materialkostnaden, men inte för resekostnader, projektering och frakt. Skatteverket har godkänt en schablon för de kostnaderna och beräknar de till 3 % av totalbeloppet. 

Därför får du avdrag på 97 % av totalkostnaden, vilket motsvarar ett totalt avdrag på fakturan om 19,4 % för solceller och 48,5 % för solcellsbatterier och laddbox. 

Målgrupp: Privatpersoner. 

Avdragsnivåer: Du får dra av 20 procent för solceller samt 50 procent för lagringssystem och laddbox. Max avdrag per person och år är 50 000 kr. 

Vilka krav måste jag uppfylla för att få avdrag för grön teknik? 

- Företaget som utför installationen ska vara godkänt för F-skatt i Sverige 

- Anläggningen måste vara nätansluten. Det går inte få skattereduktion för en Off-Grid anläggning. 

- Du står som ägare på fastigheten och använder den som bostad (småhus eller bostadsrätt). Det går även få skattereduktion för installation av grön teknik i en förälders bostad 


Vad skiljer skattereduktion för grön teknik från ROT-avdraget? 

Tidigare kunde man få ROT-avdrag för en solcellsinstallation. Det täckte 30 % av arbetskostnaden, vilket motsvarade 9 % av den totala kostnaden. 

Eftersom den nya skattereduktionen även gäller för materialkostnaden blir det ett större avdrag totalt sett. 

Precis som vid ROT-avdraget finns ett tak på maximalt 50 000 kronor per person och år. Du kan utnyttja både ROT och grönt teknik fullt ut vid ett och samma år om du betalat tillräckligt mycket skatt. 

Hur går man tillväga? 

- Företaget du anlitar gör avdrag för skattereduktionen på din faktura för kostnaderna för arbete och material. Ansvaret för att rätt uppgifter kommer in till Skatteverket ligger därför på företaget och du som privatperson slipper ligga ute med pengar, vilket tidigare solcellsbidrag krävde. 

- När installationen är utförd och betalad får företaget du anlitat ansöka om utbetalning för skattereduktionen från Skatteverket. Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att du betalade för installationen. 

- Den skattereduktion som du har fått godkänd under året finns förifylld på din deklaration året efter. Det är först när du godkänner din deklaration som du begär din slutliga skattereduktion. Det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget stämmer. 


Skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el? 

Om din bostad eller fastighet producerar ett överskott av förnybar el kan du ha rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som matas in på elnätet. 


Målgrupp
:
Privatpersoner, näringsverksamheter och bostadsrättsföreningar. 


Stödnivå
:
60 öre per kilowattimme, max 18 000 kr per år. 

Vilka bidrag för solceller och laddboxar gäller för företag och föreningar? 

Skattereduktion för installation av för grön teknik omfattar inte näringsfastigheter. 

Företag och föreningar kan inte få skattereduktion för grön teknik utan hänvisas till att söka bidrag i Klimatklivet stöd till publika laddstationer. 

Investeringsstödet ges till publika laddningsstationer för elfordon och söks via Klimatklivet. Klimatklivet kan också ge stöd till laddplatser för andra fordonstyper som till exempel lastbil, båt, buss eller flyg, oavsett om de är publika eller inte. 

Målgrupp: Företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, regioner, stiftelser, samfälligheter. 

Stödnivå: 50 procent. 


Vill du veta mer om Klimatklivet kan du läsa om det på Naturvårdsverkets hemsida.