Admin

Smart solparkslösning gör Lysekils invånare till solelsproducenter

Lysekils kommunala energibolag har gjort en smart lösning i samband med att man byggde sin 420 kW stora solelspark i Stångenäs. Här kan bolagets elhandelskunder nämligen köpa färdigmonterade solpaneler – och bli elproducenter.

Stångenäs solelspark utanför Lysekil omfattar totalt 1050 solpaneler på vardera 400 watt monterade på markställning. Parken som projekterades av Mikael Johansson på Solelgrossisten och uppfördes av Fyrstads Entreprenad har en total effekt på 420 kWp.

Det kluriga är att det kommunala energi- och VA-bolaget LEVA i Lysekil AB sålde parken i andelar till sina egna elhandelskunder. 1691 kronor kostar en panel och då får ägaren sälja all el som panelen producerar under 10 år. Ett enkelt överslag ger en intäkt på 400 kr/år vilket är en räntabilitet på mer än 20%. Det kommunala bolaget har sedan kvar anläggningen – win-win kan man säga.


Anläggningen uppfördes på bara en dryg månad, trots att detta var mitt under första Covid-vågen.

– Ett problem var att få tag på markställningen från italienska TreeSystem, säger Tony Olofsson som är projektledare på Fyrstads Entreprenad. Det var ju lockdown i Italien… – Men Micke på Solelgrossisten tog tag i det och fick tag på tyska MGK Göbel istället och det var en minst lika bra lösning.

Anläggningens 1050 Jinko 400 W Half-Cut paneler på vardera 2 x 1 meter är monterade fem högt på ca 50 meter långa ”skepp”. Totalt sex växelriktare från Huawei (5 x 60 kW + 1 x 50 kW) hanterar energiflödena.

Total årsproduktion är beräknad till ca 400,000 kWh.