Admin

Solel Solutions – nu får du din solel där den gör mest nytta

Allt fler vill kombinera sina solpaneler med batterier eller energilager. Både för att kunna använda den egenproducerade elen när solen inte skiner och för att kunna klara sig när strömmen går.

Med vårt svenskutvecklade koncept Solel Solutions blir detta inte bara möjligt. Det blir dessutom enkelt – både att installera och att använda. Dessutom kan du inkludera elbilsladdaren i systemet, så att din bil i första hand laddas när du producerar egen el. Och du kan eftermontera systemet på din existerande solelsanläggning. 

Med Solel Solutions får du alltid din solel där den gör mest nytta. Helt automatiskt.

När solen skiner och solpanelerna ger el används denna i första hand för husets egen förbrukning. I en vanlig solelsanläggning säljs det eventuella överskottet på nätet. När produktionen är lägre än förbrukningen så köper man istället in el.


Med Solel Solutions används i stället överskottet först och främst till att ladda systemets batterier. Både husets energilager och din elbils batterier. Först när dessa är fulladdade säljs överskottet. När solen går i moln används först energilagrets energi och inte förrän den är slut köps ny el in från nätet.

Om du har en elbilsladdare och en bil är inkopplad på den, kan du välja om bilens eller husets batterier ska laddas först. Då kan du verkligen förvissa dig om att du kör på egenproducerad el.

Du kan dessutom bestämma om du vill köpa in el under vissa tider – lagra den i energilagret – och sedan använda den vid andra tider.

En annan funktion är att ditt energilager kan leverera extra max-effekt när du har hög belastning utan att huvud-säkringarna går.

Inte minst – energin som är lagrad i ditt energilager kan användas när du får strömavbrott. Du kan bestämma vilka funktioner i ditt hus som ska prioriteras när och om det händer och till dess att strömmen kommer tillbaks. Eller solen skiner igen.

Systemet

Systemet består av två huvuddelar: Energilagret och växelriktaren. Dessa har vi kalibrerat för varandra och försett med egenutvecklad styrande mjukvara som gör både installation och användandet ytterst enkelt. Till detta kan du sedan koppla vår specialanpassade laddbox för elbil.

Växelriktaren

En vanlig växelriktare omvandlar solpanelernas likström till nätets växel-ström. Solel Solutions använder växelriktare som klarar fler funktioner. De kan skicka likström direkt från solpanelerna till batterierna. De kan ta likström från batterierna och skapa växelström.


De kan ta växelström från nätet och göra till likström för att ladda batterierna. Växelriktarna är tillverkade av GoodWe som är en av världens ledande tillverkare.
Beroende på om du ska bygga en helt ny solelsanläggning – eller om du ska uppgradera en existerande – så väljer du mellan två olika versioner.
Båda finns i tre storlekar 6, 8 och 10 kW.

Energilagret

Energilagret består dels av batteri-moduler och dels av en styrenhet – allt i ett gemensamt kabinett. Batterimodulerna är på 2,5 kWh vardera och ett kabinett rymmer upp till fem batterimoduler eller 12,5 kWh.  Våra energilager tillverkas av Sunwoda – en tillverkare som används av marknadens ledande varumärken.

Du kan när som helst montera fler batterimoduler på lediga platser eller bygga ut systemet med fler kabinett och växelriktare – ända upp till 125 kWh!

Laddbox

Laddboxen gör Solel Solutions komplett. Genom att känna av belastning och förbrukning på flera punkter i systemet kan din bil laddas när det är mest ekonomiskt och allra minst miljöpåverkande – när du producerar egen solel.


Våra laddboxar uppfyller alla krav på digital informationsöverföring och löpande mätning och är totalt integrerade i Solel Solutions. Det betyder att de automatiskt laddar din bil när solen skiner. Och att de kan ta effekt från ditt energilager om det är risk att dina huvudsäkringar överbelastas. Dessutom känner laddboxen av den totala förbrukningen i ditt hus, så att effekten sänks om det är risk att en huvudsäkring går.

Framtidssäkrat

Solel Solutions är ett svenskutvecklat koncept som är helt framtidssäkrat. Vår teknik bygger på egenutvecklad mjukvara och vi är helt fristående från alla tillverkare. Det betyder att vi kan utveckla, utvidga och anpassa så att det hela tiden passar våra kunder bäst. Nya tjänster, komponenter och möjligheter tillkommer löpande.

Här kan du se hela sortimentet:

Ladda ner vår broschyr här:

OBS - Är du privatperson eller slutkund? Vi är en grossist som bara säljer till återförsäljare och installatörer. Här hittar du din närmaste installatör.