Maria

Viktig information gällande reklamation hos Schenker

Ibland händer det tyvärr att gods skadas under transporten och det är alltid lika tråkigt när det sker. Vi vill därför förtydliga vilka rutiner som gäller:

  • Om godset levereras till privatkund, ska hen kontakta dig som installatör/återförsäljare, där du sedan kontaktar Schenker Skadecenter för att reklamera
  • Om godset levereras till dig (installatör/återförsäljare), ska du kontakta Schenker Skadecenter för att reklamera
  • Ta foto på skadad produkt samt skadat emballage 
  • Vid synlig skada - be chauffören skriva på frakthandlingen att skada finns innan dom kör iväg 
  • Ta alltid emot godset trots skada 

Vid frågor kring detta, ska du alltid kontakta Schenker Skadecenter